Ugrás a tartalomra

Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
AICUCE.HU ONLINE ÁRUHÁZ
 1. BEVEZETÉS

Ez a dokumentum meghatározza a weboldal használatára, valamint a termékek online áruházon keresztüli vásárlására vonatkozó feltételeket.

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt felhasználná ezt a weboldalt.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS FELTÉTELEK

 • Helyi rendszergazda
A www.aicuce.hu webhelyet a HYDROSYSTEMS S.R.L. cég üzemelteti, székhelye Petrozsény, Livezeni DN 66 utca,100 Szám, Hunyad megye, bejegyzési száma a J20 / 138/2004 kereskedelmi nyilvántartásban, CUI 16096380, jogi képviselője: Capris Vasile Mihai, mint adminisztrátor.
 •  Az eladó
A HYDROSYSTEMS S.R.L. székhelye: Petrozsény, Livezeni DN 66 utca,100 Szám, Hunyad megye, bejegyzési száma a J20 / 138/2004 kereskedelmi nyilvántartásban, CUI 16096380, jogi képviselője: Capris Vasile Mihai, mint adminisztrátor.
 •  Ügyfél / Felhasználó
Bármely 18 évnél idősebb személy / jogi személy, aki a weboldalon regisztrálva van, és a Fiók létrehozásának befejezésével megállapodott az Általános Szerződési Feltételek szakaszban szereplő webhelyspecifikus feltételekről.
 • Virtuális webhely / áruház
Távértékesítési rendszer, amelyet a virtuális áruház és / vagy a www.aicuce.hu webhely képvisel
 • Termékek
A Rendelésben említett bármely termék, amelyet az Eladó, a Ügyfélnek kell átadnia, a megkötött Szerződés eredményeként.
 •  Rendelés
Azon elektronikus dokumentum, amely az Eladó és az Ügyfél közötti kommunikáció egyik formájaként szolgál, amelyen keresztül az Ügyfél továbbítja az Eladónak a webhelyen keresztül a Termékek vásárlására irányuló szándékát.
Magyarországon a rendeléseket a magyar állampolgárságú személyek vagy jogi személyek a www.aicuce.hu weboldalhoz való hozzáféréssel teljesítik.
 • Szerződés
Az Eladó és az Ügyfél között a www.aicuce.hu virtuális áruházon keresztül távolról megkötött termékek adásvételi szerződését képviseli, amely kizárólag a szerződés megkötése előtt és idején egy vagy több távkommunikációs technikát alkalmaz, amely nem jelenti a két fél egyidejű fizikai jelenlétét.
 • Távolról megkötött szerződés
A fogyasztók jogairól szóló 2011/83 / EU irányelv szerint, a szakemberek és a fogyasztók között szervezett távértékesítési vagy szolgáltatási rendszeren belül megkötött minden olyan szerződés, amely a szakember és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül történik, kizárólag egy vagy több távközlési eszköz felhasználásával. A távközlés eszközei, akár a szerződés megkötésekor is érvényesek.
 • Tartalom
Azon összes információt képviseli, amelyet meg lehet szerezni, e-mailben vagy bármilyen elektronikus úton és / vagy bármilyen más kommunikációs eszközzel meg lehet látogatni, meg lehet nézni, vagy elektronikus eszközök segítségével más módon lehet hozzájutni a weboldalra való belépéshez, valamint
bármilyen információ, amelyet az eladó alkalmazottja / munkatársa közöl az Ügyféllel az általa megadott vagy nem megadott elérhetőségi adatoknak megfelelően, valamint, de nem korlátozódva az árukkal kapcsolatos információkra vagy az eladó által egy adott időszakban alkalmazott tarifákra. Az árukkal kapcsolatos információk vagy a egy masik fél által gyakorolt tarifák, amelyekkel az eladó partnerségi szerződéseket kötött, egy meghatározott időszakban, az eladóra vonatkozó adatok, vagy az eladó egyéb privilegizált adatai.
 • A Cookiek (sütik). Cookiek (sütik) használatának szabályzata
A sütik kis betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket az a böngésző tárol, amelyet jobb Internet böngészési élmény érdekében használ. Ezek a fájlok lehetővé teszik a webhelyek számára a felhasználói preferenciákkal kapcsolatos hasznos információk tárolását és megőrzését.
A www.aicuce.hu könnyebb elérése érdekében a Cookiek (sütik) használatának szabályai szerint kerülnek felhasználásra.
 • Személyes adatok
Bármely információ azonosított vagy azonosítható személyekre („érintett”); elvben a személyes adatokat képviseli: a személy nevét és vezetéknevét, lakóhelyét, e-mail címét, személyes azonosító számát, telefonszámát, ügyfél-azonosító kódokat / online azonosítót, helyadatokat stb.
Minden személyes adatot a Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatnak megfelelően dolgozunk fel.
 • Dokumentum
A dokumentum tárgyát képező szerződési feltételek.
 • Tranzakció
A termék eladása által az Ügyfélnek történő eladásból származó összeg beszedése vagy visszatérítése az Eladó által jóváhagyott kártyafeldolgozó szolgáltatásának felhasználásával.
 • Műszaki adatok
Az összes áru műszaki adata és / vagy tulajdonságai a webhelyen vagy a megrendelésben meghatározottak szerint.
 • Online fizetés
A webhelybe integrált fizetési feldolgozó által nyújtott fizetési szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek számára a webhelyen keresztül elérhetővé tesznek online kártyafizetés céljából.
 • Nap
Ez a hét bármely napját képviseli, szombat és vasárnap, valamint bármely nemzeti és / vagy törvényes ünnep kivételével, valamint bármely napot, amikor a magyar intézmények nyitva állnak a nyilvánosság előtt.
A "nap / napok" kifejezésre történő minden hivatkozást munkanap / napokként kell értelmezni.
3. A WEBHELY HASZNÁLATA
3.1. A www.aicuce.hu webhely használata magában foglalja a termékek elérését, navigálását és a webhelyről történő vásárlását.
3.2. A weboldal használatához a megállapodáshoz implicit módon beleegyeznek a dokumentum tartalmában feltüntetett feltételek betartása tekintetében, az összes abból származó következményekkel és követelményekkel kapcsolatban.
3.3. A webhely adminisztrátora fenntartja a jogot a tartalom, az alak, az elrendezés, az árak, a termékek bármilyen megváltoztatására anélkül, hogy előzetes értesítést kellene adni a webhelyet használó személyeknek.
3.4. A webhely adminisztrátora fenntartja a jogot, hogy a dokumentumot előzetes értesítés nélkül frissítse a webhelyet használó személyek számára. A változások a weboldalon való közzétételük napjától lépnek hatályba.
3.5. A felhasználók hozzáférhetnek a weboldal használati feltételeihez.
3.6. Bármely rendelésnek a webhelyen keresztüli elküldésével az Ügyfél kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta, és egyetért a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat (https://aicuce.hu/pages/politica-gdpr) összes rendelkezésével.
3.7. Az online támogatás javítása érdekében minden lehetséges javaslatot / megemlítést / panaszt / értesítést az alábbi módok egyikével lehet elküldeni:
       3.7.1. belépés a webhelyen elérhető csevegési szakaszba
       3.7.2. e-mailt küld a suport@aicuce.hu címre;
       3.7.3. telefonhívást kezdeményez a 
+36307850891 telefonszámra.
3.8. A webhelyre való belépéskor kijelenti, hogy az Ön által elektronikus formában nyújtott valamennyi megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció eleget tesz minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációt írásban kell megtenni, és megérti, hogy minden kommunikáció elektronikus levélben történik.
4. SZERZŐDÉSI DOKUMENTUMOK
4.1. A Rendelésnek a webhelyen történő regisztrálásával az Ügyfél beleegyezik e-mail kommunikáció formájába, amelyen keresztül az Eladó végrehajtja kereskedelmi műveleteit.
4.2. Az Ügyfél által a Rendelés elküldése után kapott értesítésnek információi szerepe van, és nem jelenti a Rendelés elfogadását. Ezt az értesítést elektronikus úton, e-mailben küldik el.
4.3. Indokolt okokból (például, de nem kizárólagosan a készlet hiánya, a termék gyártásának abbahagyása, a piac kivonása, a hatóságok korlátozásai és egyéb ilyen okok miatt) az Eladó fenntartja a jogot a Rendelésben szereplő áruk mennyiségének megváltoztatására. Amennyiben indokolt okok merülnek fel, amelyek a Rendelésben szereplő áruk mennyiségének módosítását hozzák elő, az eladó az Rendelés elküldésekor megadott e-mail címen értesíti az Ügyfelet, és 14 napon belül visszatéríti a nem szállított termékekért fizetett összeget.
4.4. A szerződés az Eladó és az Ügyfél között megkötöttnek tekintendő, amikor az Ügyfél online fizetést teljesít.
4.5. A dokumentum és az eladó által a webhelyen szolgáltatott információk képezik a szerződés alapját, amellett, hogy az eladó vagy annak szállítója által a vásárolt árukra kiadott garancia igazolás is van.
5. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA
5.1. Rendeléskor az Ügyfelet nem érinti minimum értékhatár. Mennyiségi szempontból a minimális rendelés a megrendelés időpontjában a készleten lévő termékek mennyiségére korlátozódik.
5.2. A megrendeléseket online lehet megtenni, az elektronikus űrlap kitöltésével létrehozott személyes számlán keresztül, vagy telefonon a +36307850891 telefonszámra.
5.2.1. Online rendelések esetén, Magyarországon a www.aicuce.hu weboldalon keresztül hajtják végre azokat.
5.3. A rendelés az alábbi lépések végrehajtásával történik:
       5.3.1. a felhasználó kiválaszt egy terméket;
       5.3.2. a kiválasztott termék behelyezése a kosárba;
       5.3.3. az összes szükséges adat kitöltése a speciális nyomtatványon;
       5.3.4. a fizetési mód kiválasztása;
       5.3.5. a szállítási módszer kiválasztása;
       5.3.6. egyetértés kifejezése a weboldal használati feltételeivel, valamint a személyes adatok feldolgozására vonatkozó politikával kapcsolatban.
5.4. A rendelés online elküldése után az eladó kiállítja az adószámlát, és visszaigazoló e-mailt küld az Ügyfél által megadott e-mail címre.
       5.4.1. Az elektronikus formában megadott adószámlát azonnal megküldik az Ügyfélnek a megadott e-mail címre, a helyszínen történő regisztrációval együtt;
       5.4.2. A fizikai formátumú adószámlát a rendelés kézbesítésével együtt közöljük.
5.5. A Rendelőlapon megadott adatok helyességéért kizárólag az ügyfél felel; a közölt adatokkal kapcsolatos esetleges hibák nem az Eladó felelőssége, akik kötelesek betartani a Rendelést annak végrehajtásakor.
Abban az esetben, ha az Ügyfél a Rendelőlap kitöltésekor esetleges hibát észlelt, legkésőbb az office@aicuce.hu e-mail címre, e-mailt küldhet a hiba kijavítását kérve, kifejezetten a helyes adatok feltüntetésével. A rendelés benyújtásától számított 24 órán belűl.
5.6. Bármely Ügyfél hozzáférhet a Rendelés benyújtásához.
Indokolt okokból az eladó fenntartja a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél hozzáférését a Rendelés és / vagy az elfogadott fizetési módok valamelyikéhez, ha úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél magatartása vagy tevékenysége alapján a webhelyen cselekedetei kárt okozhatnak valahogy az eladónak.
5.7. Az Eladóval a kommunikáció a weboldal "kapcsolatfelvétel" szakaszában említett címeken keresztül lehetséges. Az eladó szabadon kezelheti a kapott információkat anélkül, hogy indokolást kellene adnia erre.
5.8. Ha szokatlanul nagy mennyiségű forgalom érkezik egy internetes hálózatról, az eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyféllel kapcsolatos információk védelme érdekében kérje az Ügyfeleket a captcha érvényesítési kódok kézi beviteléről.
5.9. Az eladó a weboldalon közzéteheti az általa vagy bármely más harmadik fél által gyakorolt ​​árukról és / vagy promóciókról szóló információkat, amelyekkel az eladó partnerségi szerződést kötött, egy meghatározott időtartamon belül és a rendelkezésre álló készlet korlátozása mellett.
5.10. Online fizetések esetén az eladó nem vállal felelősséget / nem felelős az Ügyféllel kapcsolatban felmerülő bármely további többletköltségért, ideértve, de nem kizárólag, a kártyáját kibocsátó bank által alkalmazott deviza-átváltási díjakat, ha a kibocsátó pénzneme ez különbözik a forinttól. A műveletért kizárólag az Ügyfél viseli a felelősséget.
5.11. A weboldalon elérhető, áruk leírására felhasznált összes információ (statikus / dinamikus képek / multimédiás bemutatók stb.) Nem jelenti az eladó szerződéses kötelezettségét, ezeket kizárólag bemutatásként használják.
5.12. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza az ügyfél hozzáférését a marketing kampányokhoz (hogy ne vegye be őt a promóciós és hűségkampányba, hogy csak előre fizetéssel stb. Rendeljen ), valamint a már megrendelt termékek visszavonásának jogát. a következő esetekben: több mint 5 rendelés elhelyezése és megtagadása a szállítási fizetési rendszerben, több mint 5 rendelés megléte, amelyet az Ügyfél a „Rendelés törlése” gomb használatával, az elfogult nyelv használatával később visszavon, a szellemi tulajdonjogok megsértése stb., az Ügyfél Fiókjának elérése és megléte bármilyen módon károsíthatja az Eladót. Ez a jog bármikor gyakorolható, és erről nem szükséges az Ügyfelet értesíteni.
6. A WEBOLDAL TARTALMA, INTÉZMÉNYES ÉS IPARI TULAJDONJOGOK
6.1. A webhely adminisztrátora saját felelősségére kijelenti, hogy az összes felhasznált erőforrást (termékképeket, specifikációkat, videót, szöveget stb.) A gyártó hozzájárulásával használják fel a szerzői jogi törvény megsértése nélkül.
6.2. A weblapra való belépéssel az Ügyfél kijelenti, hogy beleegyezik abba, hogy az eladó a weboldal tartalmával kapcsolatos szellemi tulajdonjogok kizárólagos tulajdonosa, ideértve, de nem korlátozva a fényképeket, cikkeket, szöveges klipeket, védjegyeket stb.
6.3. Ugyanebben az értelemben az Ügyfél vállalja, hogy nem befolyásolja és semmilyen módon nem zavarja a weboldal biztonsági elemeit, olyan elemekkel, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák egy tartalom használatát, másolását vagy olyan elemeket, amelyek megerősítik a webhely vagy annak tartalmának használati korlátait. .
Tilos másolni, terjeszteni, közzétenni, harmadik félnek átadni, módosítani és / vagy egyéb módon megváltoztatni, használni, linkelni, megjeleníteni, bármilyen tartalmat bármilyen összefüggésben felvenni, mint az eladó által eredetileg tervezett, bármilyen tartalmat felvehet a webhelyen kívül www.aicuce.hu, a társaság szerzői jogát jelző jelek eltávolítása a tartalom felett, valamint a tartalom reprodukálásával, módosításával vagy megjelenítésével készített egyes anyagok átadásában, eladásában és terjesztésében való részvétel, kivéve a társaság kifejezett beleeggyezésével.
Kivételként az Ügyfél a tartalmat csak személyes vagy nem kereskedelmi célokra másolhatja, továbbíthatja és / vagy felhasználhatja, csak akkor, ha azok nem ellentétesek a Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakkal.
6.4. A webhely tartalmát csak kifejezetten és törvényben megengedett célokra szabad felhasználni, sokszorosítani, terjeszteni, továbbítani, megjeleníteni. Minden olyan információ kinyerése, amelyet bármilyen, kereskedelmi célú felhasználás követ, amely meghaladja a törvény által szabályozott magáncélú másolás vagy eladás vagy engedélyezési körét, és a tulajdonjogok tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a szerződési feltételek megsértése.
6.5. A HYDROSYSTEMS és az oldalon értékesített összes termék, a megjelenített logókkal együtt, bejegyzett védjegyek, és élvezik az ipari tulajdonra vonatkozó közösségi jogszabályok által biztosított összes előjogot. A jog nélküli felhasználás hamisításnak minősül, és a jogi rendelkezések szerint vonzza a bűnös felelõsségét.
6.6. A preambulumban meghatározott tartalom, ideértve, de nem korlátozva a logókat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, állóképeket, dinamikus képeket, a webhelyen bemutatott szöveges és / vagy multimédiás tartalmakat, az eladó kizárólagos tulajdonát képezi, mivel - mindezt közvetlenül vagy közvetetten (felhasználási és / vagy közzétételi engedélyek révén) fenntartotta az erre a célra megszerzett jogokat.
6.7. Az Ügyfél nem másolhat, terjeszthet, tehet közzé, továbbadhat harmadik feleknek, nem módosíthat és / vagy nem változtathat meg, nem használhat, linkelhet, fedhet fel, nem tartalmazhat semmilyen tartalmat az eladó által tervezett eredeti formától eltérő összefüggésben, nem tárolhat semmilyen tartalmat a webhelyen kívül az Eladó Tartalomra vonatkozó szerzői jogát jelző jelek eltávolítása, valamint a Tartalom reprodukciója, módosítása vagy megjelenítése által létrehozott anyagok átruházásában, eladásában és terjesztésében való részvétel, az eladó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.
6.8. Minden olyan Tartalomra, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel és / vagy bármilyen módon hozzáférést kap, a Dokumentum vonatkozik, ha a Tartalomhoz nem kapcsolódik az eladó és a Vásárló között megkötött konkrét és érvényes használati megállapodás, és semmiféle közvetett vagy kifejezett garancia nélkül amelyet az eladó az adott tartalomra hivatkozva fogalmazott meg.
6.9. Az Ügyfél kizárólag személyes vagy nem kereskedelmi célokra másolhat, továbbíthat és / vagy használhat Tartalmat, csak akkor, ha azok nem ellentétesek a Dokumentum rendelkezéseivel.
6.10. Ha az Eladó az Ügyfélnek jogot ad arra, hogy külön használati szerződésben meghatározott formában használjon egy bizonyos tartalmat, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik vagy e megállapodás eredményeképpen fér hozzá, ez a jog csak a (z) vagy a (z) megállapodást, csak ennek a tartalomnak a weboldalon történő megléte vagy a szerződésben meghatározott időszak alatt, a meghatározott feltételeknek megfelelően, ha vannak ilyenek, és nem jelentenek az Eladó szerződéses kötelezettségvállalását az adott Ügyfél vagy bármely más harmadik fél számára, amely hozzáféréssel rendelkezik / rendelkezik bármilyen módon továbbadott tartalomra, amely bármilyen módon sérülhet a tartalom miatt, a felhasználási megállapodás lejárta alatt vagy után.
6.11. Az a tartalom, amelyet az Ügyféllel bármilyen kommunikációs eszköz útján továbbítanak, vagy a hozzáférés, meglátogatás és / vagy megtekintés útján szerzett meg, nem minősül szerződéses kötelezettségnek az Eladó és / vagy alkalmazottja / képviselője részéről, aki közvetítette a Tartalom átadását, ha a tartalommal kapcsolatban létezik.
6.12. A Tartalom bármilyen felhasználása tilos, kivéve a jelen dokumentumban vagy a kísérő felhasználási megállapodásban kifejezetten megengedett célokat.
7. ALÁSZERZŐDTETÉS
7.1. Az eladó a Megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó Szolgáltatásokkal megbízást adhat és / vagy alászerződést köthet, az Ügyfél beleegyezése nélkül.
8. RENDELÉS
8.1. Az Ügyfél rendeléseket tehet a weboldalon, a kívánt áruknak a kosárba történő hozzáadásával, miután a rendelést befejezte a fizetésnek a kifejezetten megadott módon. Miután hozzáadták a bevásárlókosárhoz, az áru megvásárolható, mindaddig, amíg rendelkezésre áll a raktárkészlet. Áruk hozzáadása a kosárba, a rendelés kitöltése hiányában nem jelenti a megrendelés regisztrálását, közvetett módon az áru automatikus lefoglalását is.
8.2. A rendelés kitöltésével az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a rendelés benyújtásának napján helyesek, teljesek és valók.
8.3. A www.aicuce.hu weboldalra való belépéssel az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az Ügyfél által elektronikus úton biztosított valamennyi megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint ezeket az értesítéseket írásban kell megtenni. Az ügyfél kijelenti, hogy megérti, hogy minden kommunikáció elektronikus levélben történik.
8.4. Felkérjük az ügyfelet, hogy gondosan ellenőrizze a kosárban szereplő termékeket és mennyiségeket, amelyek a végső rendelést jelentik.
8.5. Az ellenőrzés után az Ügyfélnek meg kell nyomnia a "Fizetés" gombot.
8.6. A rendelésnek az eladó általi megerősítését az összehasonlító által fizetett összegtöl függ.
8.7. A Rendelés befejezésével az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az eladó az általa elérhető / elfogadott bármilyen módon kapcsolatba léphet vele, bármilyen helyzetben, amikor kapcsolatba kell lépni az Ügyféllel.
8.8. A rendelés tényleges visszaigazolását a befizetésnek az Eladó számláján történő regisztrációja feltételezi. Ebben az értelemben a fizetésnek az eladó számláján történő regisztrálását az utóbbi egy e-mail küldésével igazolja.
8.9. Az eladó megtagadhatja / visszavonhatja az Ügyfél által létrehozott Rendelést, az Ügyfélhez intézett előzetes értesítést követően, bármelyik félnek a másikkal szembeni későbbi kötelezettségei nélkül, vagy anélkül, hogy a következő esetekben bármelyik fél kártérítést követelhetne tőle:
        8.9.1. online fizetés esetén az Ügyfél kártyáját a kibocsátó bank nem          fogadja el a tranzakcióval szemben;
        8.9.2. a tranzakció érvénytelenítése az eladó által jóváhagyott kártyafeldolgozó által online fizetés esetén;
        8.9.3. az Ügyfél / Ügyfél által a webhelyen megadoott adatok hiányosak és / vagy helytelenek;
       8.9.4. a termék nincs raktáron;
       8.9.5. hiba történt a termék ára vagy specifikációja / leírása tekintetében;
       8.9.6. az Ügyfél által a rendelőlapon megadott adatok nem dolgozhatók fel stb.
8.10. Rendelés elutasítása / visszavonása esetén az Ügyfelet e-mailben értesítik az elutasítás okáról.
        8.10.1. Ha az Ügyfél a szerződéstől való elállási határidőn belül visszavonását kéri, a termékhez tartozó ajándékokat is vissza kell térítenie. Ha a Rendelés kifizetésre kerül, az eladó a termék eladásától számított 14 napon belül visszatéríti az összeget, a jelen szerződés előírásainak megfelelően. A visszatérítéssel kapcsolatos költségeket az Ügyfél viseli. Az összeget visszatérítjük arra a számlára, ahonnan a fizetés történt.
8.11. Az eladó megtagadhatja az összeg teljes vagy részleges visszatérítését, a visszaküldött termék kinézeténekk módjától függően, ebben az esetben az Ügyfelet értesíti az elutasítás okairól.
8.12. Ha az Ügyfél által megrendelt árut az Eladó nem tudja kézbesíteni, ez utóbbi tájékoztatja az Ügyfelet erről a tényről és az áru értékét 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél számlájára miutan tudomásul vette ezt a tényt, vagy attól a naptól kezdve, amikor az Ügyfél kifejezetten kifejezte szándékát a szerződés felmondására.
8.13. Indokolt okokból a HYDROSYSTEMS korlátozhatja a webhelyen elérhető termékek vagy szolgáltatások egyszerre történő vásárlásának lehetőségét egy vagy több ügyfél számára, csakis indokólt okokból.
9. ADATVÉDELEM
9.1. Az ügyfél által az eladónak nyújtott bármilyen információ az eladó tulajdonában marad.
9.2. Az Ügyfél a Rendeléssel / Szerződéssel kapcsolatban nem hoz nyilvános nyilatkozatot, promóciót, sajtóközleményt vagy más módon NEM nyilatkozik más feleknek az eladó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.
9.3. Információk vagy anyagok ezen a weboldalon keresztül történő megosztásával Ön az eladónak korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést biztosít ezekhez, az ilyen anyagok vagy információk felhasználásának, reprodukálásának, megjelenítésének, módosításának, továbbításának és terjesztésének a jogát. Ön beleegyezik abba is, hogy az eladó szabadon felhasználhatja saját érdekében, ezeket az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket Ön a weboldalon küldött neki. Az eladóra nem vonatkoznak kötelezettségek a küldött információk titkosságával kapcsolatban, ha a hatályos jogszabályok e tekintetben más előírásokat nem tartalmaznak.
9.4. Az Ügyfél vállalja, hogy fenntartja a műszaki adatok, valamint az Eladó részéröl elérhetővé tett klinikai és tudományos eredmények bizalmas jellegét az eszközök használatával kapcsolatos képzés és a kezelésekkel történő ajánlás során.
10. SZÁMLÁZÁS-FIZETÉS
10.1. A www.aicuce.hu oldalon megjelenített termékek árai tartalmazzák az ÁFÁ-t a hatályos jogszabályok szerint.
        10.1.1. A webhelyen feltüntetett árak bármikor módosíthatók, de ez nem lesz hatással azokra a rendelésekre, amelyekhez az eladó az Ügyfélnek kiszállitási visszaigazolást küldött.
        10.1.2. A megrendelt termékek fizetése egyszerre történhet, Visa és Mastercard kártyák segítségével egy átjáró online fizetési rendszerben, és készpénzben, csak az áruk futárral történő kiszállításával. Készpénzes fizetések esetén ezek 350 000 forintra korlátozódnak. Bármely megrendelés, amely meghaladja a 350 000 forint felső határát, csak online fizethető.
         10.1.3. A rendelés vagy a fizetési mód nem módosítható, ha az Ügyfél online fizetést választ.
         10.1.4. Azoknak az ügyfeleknek a esetében, akiknek bizonyított története van a rendelések visszautasításáról / visszavonásáról, vagy akik szokásos módon és jóhiszeműséggel ellentétes tevékenységeket folytatnak a Hydrosystems visszautasíthatja a készpénzfizetés iránti kérelmet kézbesítéskor, előleget kérve az online előlegfizetési platformon keresztül.
         10.1.5. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden egyes Rendelésben meg van adva. Az eladó számlát állít ki az Ügyfél részére a szállított árukról, az Ügyfél kötelezettsége, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően megadja a számla kiállításához szükséges összes információt.
10.2. Az eladó az árukat tartalmazó és az eladó által eladott rendeléssel kapcsolatos számlát kizárólag elektronikus formában, az Ügyfél számláján vagy e-mailben a Vevő által megjelölt e-mail címre történő hozzáadásával küldi el az Ügyfélnek.
11. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
11.1. A HYDROSYSTEMS egyoldalúan megszünteti és automatikusan visszavonja az Ügyfél által leadott rendelést, még az Ügyféllel való előzetes értesítés nélkül, a másik félre vonatkozó későbbi kötelezettségei nélkül, vagy anélkül, hogy a következő esetekben bármelyik fél kártérítést követelhetne a másiktól:
            11.1.1. Online fizetés esetén az Ügyfél kártyáját a kibocsátó bank nem fogadja el a tranzakcióval szemben;
            11.1.2. Online tranzakció esetén a tranzakció érvénytelenítése a jóváhagyott kártyafeldolgozó által;
            11.1.3. Az Ügyfél által a weboldalon történő kézbesítésre vonatkozó adatok (cím, elérhetőségi adatok) hiányosak vagy helytelenek;
            11.1.4. Az Ügyfél helyszíni tevékenysége bármilyen jellegű károkat okozhat és / vagy okozhat a HYDROSYSTEMS és / vagy partnerei kárára;
            11.1.5. Más objektív okokból.
11.2. Ha az Ügyfél lemond egy előre megfizetett rendelésről, megerősített banki átutalással vagy online kártyás fizetési megoldással, és amelyben az Ügyfélkártyát kibocsátó bank engedélyezte a banki tranzakciót, ezt az összeget a HYDROSYSTEMS maximálisan visszatéríti 14 napon belűl attól a naptól számítva, amikor tudomására jutott ez a tény.
11.3. A szerződés felmondása vagy adott esetben a HYDROSYSTEMS hibája miatt történő felmondás esetén, ha az Ügyfél a kifizetést előre, megerősített banki átutalással vagy online kártyás fizetési megoldással hajtotta végre, és amelyben az ügyfél kártyakibocsátó bankja engedélyezte a banki tranzakciót, ez az összeg a szerződés megszűnésétől számított legfeljebb 14 napon belül térítik vissza.
11.4. Ha az Ügyfél által előzetesen befizetett rendelés alapján megrendelt termékek (megerősített banki átutalással vagy online kártyás fizetési megoldással) a HYDROSYSTEMS-en kívüli okokból már nem állnak rendelkezésre, az utóbbi tájékoztatja az ügyfelet erről a tényről, mihelyt megtudja a rendelkezésre állás hiányát, és az ügyfél értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül elrendeli a kifizetett összegek visszatérítését.
12. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE
12.1. A rendelés elküldése 24 órán belül megtörténik a 0.00-15.00 közötti időintervallumban megadott rendeléseknél, és 48 órán belül a 15.01-23.59 közötti időszakban megtett rendeléseknél.
12.2. A szállítási határidő a futárcég által okozott késések függvényében változhat.
12.3. Az eladó biztosítja az áruk megfelelő csomagolását, és biztosítja a kísérő dokumentumokat, beleértve a jótállási igazolás, továbbítását.
12.4. A terméket kartondobozokba csomagolják. Azon termékek esetében, amelyeket alakjuk vagy méretük miatt nem lehet dobozba csomagolni, műanyag csomagolással csomagolják.
12.5. Az eladó ésszerű gondossággal jár el annak biztosítása érdekében, hogy a termék a szállítás közben is megmaradjon.
12.6. A megrendelés szállításával kapcsolatos bármilyen probléma esetén az eladó erről a lehető leghamarabb e-mailben vagy telefonon értesíti az Ügyfelet az Ügyfél által megadott telefonszámra.
12.7. Az ügyfél fiókján keresztül nyomon tudja követni megrendelésének állapotát.
12.8. A kezdeti kézbesítési idő a szállítási címtől függően legalább  5 és 7 nap között változhat.
12.9. Ha az Ügyfél meg akarja változtatni a szállítási címet, köteles a rendelés elküldése előtt erről értesíteni az eladót. A termék kiszállításának bármilyen késése ebből az okból mentesíti az Eladót a felelősség alól.
12.10. Ha a Vevőt / a csomagok átvételéért felelős személyt, a kézbesítés napján nem találják a megadott címen, a kézbesítési eljárást a következő napon folytatják. Ezután a csomagot visszajuttatják az eladónak. Ebben a helyzetben az eladó mentesül a termék minőségével kapcsolatos felelősség alól.
12.11. A termékek kézhezvételekor az Ügyfélnek mindig ellenőriznie kell, hogy minőségének és mennyiségének megfelelnek-e rendelései, és megerősítő e-mailt kell küldenie az eladónak.
12.12. Ha a termékek átvételkor nem egyeznek meg a minőség és a mennyiség szempontjából, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kézhez vett termék állapotára / tulajdonságaira / kézbesítési módjára vonatkozó bármilyen említést / értesítést / panaszt megtehet, legfeljebb 12 órán belűl a csomag kézhezvételétől számítva, e-mailben az office@aicuce.hu címre vagy telefonon a +3630 7850 891  számra, ugyanazon a napon.
12.13. A fenti feltételek lejárta után semmilyen említést / értesítést / panaszt nem fogadunk el. Az eladó e-mailben írásban válaszol az Ügyfélnek.
12.14. Miután a panaszt az eladó értékelte és elfogadta, 14 (tizennégy) napon belül helyettesíti az árut, a szállítási költségeket az eladó viseli.
Ha az árut nem lehet kicserélni, az Ügyfél választhat a csomag javításának visszatérítése között, az eladó költségén, vagy a csomag visszatérítése között azzal, hogy új rendelést tehet az első rendelés árkorlátján belül az eladó költségére.
12.15. Az ügyfél felel a kézbesítési adatok helyességéért: a kézbesítési cím, illetve az e-mail cím és a telefonszám. Az eladó nem vállal semmiféle károkat, amelyek az Ügyféltől származó átviteli hibák eredményeként merülhetnek fel.
12.16. A kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor megkapják a termékek átvételének aláírását, az Ügyfél által egyeztetett és / vagy közölt szállítási címen.
12.17. A rendelés kézhezvételétől számított 5 (öt) napos határidő lejárta után, annak kézhezvétele nélkül, az eladónak nem tulajdonítható okok miatt, a rendelés visszavonásra kerül, és a szerződés megszűnőnek tekintendő. A szerződés megszűnését követően az eladó a felmondás napjától számított 30 napon belül visszatéríti az Ügyfélnek az árát, amelyet az adott termékért fizetett. Ilyen esetekben az eladónak joga van levonni az ügyfél által fizetett árból a szállítás és a szerződés megszűnésével járó költségeket.
12.18. Az eladó fenntartja a jogot, hogy késleltesse vagy visszavonja a megrendelt termékek szállítását, ha azokat nem befolyásolhatja az tőle független okokból, ideértve a következőket: kormányzati intézkedések, háborúk, terrorcselekmények, tüntetések, zavargások, polgári zavargások, tűz, robbanás, árvíz, járvány, sztrájk, kedvezőtlen időjárási viszonyok és hasonlók.
13.GARANCIÁK
13.1. Az aicuce.hu webhely által értékesített összes termékre érvényes jótállási feltételek vonatkoznak, a hatályos jogszabályokkal és a gyártók kereskedelempolitikájával összhangban. A termékek újak, eredeti csomagolásukban és a gyártók által engedélyezett forrásokból származnak.
13.2. A garanciát a beszerzési számla vagy a pénzügyi bizonylat alapján bizonyítják, és az értékesített termékekhez a jótállási igazolással együtt igazolást a helyesen kitöltött garancia-igazolással tesznek, amelyet adószámla és / vagy számla kísér. A számla és / vagy adóbevallás elvesztése a garancia elvesztését vonja maga után.
13.3. A garanciabizonyítvánnyal ellátott termékek esetében a garancia megadásának feltételeit említi. A jótállási igazolás nélkül értékesített termékekre a jótállás nem vonatkozik, ha azok kezelése, ütése, nem megfelelő használata, nem megfelelő tárolása, időjárási körülmények, tűz vagy különleges hiányosságok miatt sérültek vagy nem a gyártási vagy csomagolási folyamatból származik.
13.4. Ha egy termék a vásárlástól számított 48 órán belül hibásodik, akkor a kedvezményezett kérheti a termék cseréjét egy új termékkel, ha számlával és / vagy adóbevallással bizonyítja a vásárlás óta eltelt időt.
13.5. A termékekkel kapcsolatos bármilyen probléma esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a +3630 7850 891 telefonszámon vagy az office@aicuce.hu e-mail címen. Legfeljebb 24 órán belül az értesítést követően a HYDROSYSTEMS képviselője felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy meghatározza a probléma megoldásának módját.
13.6. Ha egy termék javítását választja, akkor a termék javitásának maximális időtartama, amely alatt cégünk vállalja a termék ellenőrzését és javításának elvégzését, 15 munkana, attól a pillanattól kezdve, amikor a termék megérkezik a raktárunkba. A termék garanciája azzal az időtartammal meghosszabbodik, amikor javítás céljából a raktárban tárolták, feltéve, hogy a kedvezményezett a javítás utáni társaság által kiadott jelentés alapján bizonyítja az időszakot. Ha egy terméket nem lehet megjavítani, akkor egy újra cseréljük, azonban az új termékre vonatkozó garancia idő megegyezik a kicserélt termék fennmaradó garancia idejével.
13.7. A gyártó által kiadott jótállási igazolások esetén a hibás áruról a jótállási időszak alatt az office@aicuce.hu-n kell értesíteni az Eladót.
13.7.1. A hibás árut legalább tíz napon belül kicserélik attól a naptól számítva, hogy a hibát az eladó képviselője észlelte, az utóbbi költségére. Ha kiderül, hogy az áru nem hibás vagy nem igényel szolgáltatási beavatkozást, az Eladó által az ilyen beavatkozással kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél teljes egészében fizeti. A költségeket igazoló dokumentumokkal igazolják, és az összeget a azonnal vagy legfeljebb a beavatkozástól számított 10 (tíz) napon belül fizetik ki.
13.8. Az áru szavatossági igazolásának hiányáról legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül be kell jelenteni az office@aicuce.hu címre, a termékek kézhezvételétől számítva. A későbbi értesítéseket nem veszik figyelembe.
14. A TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGE
14.1. A rendelések teljesítése a raktáron lévő termékek rendelkezésre állásától függ. Ebben az értelemben, ha szállítási nehézségek merülnek fel, vagy ha valamelyik termék nincs raktáron, az eladó fenntartja a jogot, hogy ebből a helyzetből 3 (három) napon belül értesítse az Ügyfelet a közölt címre.
14.2. Ha a termék hiányzik raktáron, a szállítási idő további 10 (tíz) nappal meghosszabbítható.
14.3. Ha az árut nem kézbesítik meghosszabbított szállítási határidőn belül a művészet feltételei szerint. 14.2 pont szerint, és az Ügyfél nem akarja fenntartani a rendelést ezen időpont után, az eladó az Ügyfél által fizetett összegeket a rendelés visszavonására vonatkozó szándékának közlésétől számított 14 napon belül visszatéríti.
15. AZ ÁRUK TULAJDONJOGÁNAK ÁTADÁSA
Az áruk tulajdonjogát az Ügyfél a fizetéskor átruházza. Az árut a rendelésben megjelölt helyre szállítják, az eladó biztosítja, a rendelés értékétől függetlenül.
16.FELELŐSSÉG
16.1. A termékek szállításával és kézbesítésével kapcsolatban az eladó nem vállal felelősséget az ellenőrzése alatt nem álló helyzetekért, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakat: akadályok, háborúk, terrorcselekmények, tüntetések, zavargások, polgári zavargások , tüzek, robbanások, árvizek, járványok, sztrájkok, kedvezőtlen időjárási viszonyok és hasonlók.
16.2. Az eladó nem vállal felelősséget a szoftverhibákért, amelyek befolyásolhatják a kézbesítési eljárást.
16.3. Az eladó nem vállal felelősséget semmilyen károkért, amelyeket az Ügyfél vagy harmadik fél szenvedhet azért, ha az eladó a rendelésből származó bármely kötelezettségét teljesíti, valamint az áruknak a kézbesítés utáni használatából eredő károkért, különösképpen azok elvesztéséért. 
16.4. Az eladó nem vállal felelősséget, ha a rendelés végrehajtásában részt vevő alvállalkozók és / vagy partnereik nem teljesítik a szerződéses kötelezettségeket.
16.5. A Fiók létrehozásával és használatával az Ügyfél / Felhasználó / Ügyfél vállalja a felelősséget a Fiók adatainak (felhasználó és jelszó) titkosságának megőrzéséért és a Fiókhoz való hozzáférés kezeléséért, és a vonatkozó törvények által megengedett mértékben felelős a Fiókján keresztül végzett tevékenységekért. .
16.6. A Fiók létrehozásával és / vagy a Tartalom felhasználásával és / vagy a rendelések benyújtásával az Ügyfél / Felhasználó / Ügyfél kifejezetten és egyértelműen elfogadja a Webhely Általános Szerződési Feltételeit a webhelyen közölt legfrissebb verzióban, amely a számla létrehozásának időpontjában létezik és / vagy a tartalom használata és / vagy a rendelés benyújtásának dátuma.
16.7. A Fiók létrehozását követően a Tartalom használata megegyezik a Webhely Általános Szerződési Feltételeiben és / vagy a Webhely Általános Szerződési Feltételeinek frissített változatainak elfogadásával.
16.8. Az Eladó bármikor módosíthatja a Webhely Általános Szerződési Feltételeit, amelyek ellentétesek az Ügyfelekkel a weboldalon való közzététel napjától. A webhely feltételeinek elfogadását a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével és / vagy a Rendelés elküldésével és / vagy egy online fizetés teljesítésével lehet megerősíteni.
16.9. A webhelypolitikát önmagában kell tekinteni, a webhelyre vagy annak tartalmára vonatkozó feltételek, nyilatkozatok vagy bármilyen garancia nélkül (beleértve a szöveget, grafikákat, hirdetéseket, linkeket vagy egyéb elemeket). Következésképpen az Eladó a törvény által megengedett maximális mértékben kizár minden jótállást, ideértve, de nem korlátozva a törvény által előírt feltételeket, kielégítő korlátokon belül. Ezenkívül az eladó nem garantálja a webhely vírustartalmát. Ezért az összes jótállási és felelősségi kötelezettséget a törvényben megengedett maximális határértékkel összhangban csökkentjük.
17.VISSZAKÜLDÉS
17.1. A távolról vásárolt termékek a GEO 34/2014 szerint visszaküldhetőek. A kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül visszajuttathatók az eredeti csomagolásban, ugyanolyan állapotban, mint ahogyan beérkeztek, szankciók nélkül és bármiféle ok nélkül. A termékek visszaküldése az ügyfél költségén történik.
17.2. A megrendelt termékek egyenértékű értékét 14 naptári napon belül visszajuttatják a szerzõdésnek a fogyasztó általi írásbeli felmondásától számítva. A visszatérítés összege nem tartalmazza a szállítási költségeket. Azokat a termékeket, amelyek fizikai változásokat, dudorokat, szilánkokat, karcolásokat, ütéseket vagy más kopás jeleket mutatnak, nem fogadjuk el visszaküldés céljából.
17.3. Azok a termékek, amelyek a rendelés elküldésekor nem felelnek meg a webhely specifikációinak, az ügyféllel járó további költségek nélkül visszaküldhetőek, írásbeli értesítést követően, amely meghatározza a hiányosság jellegét. Az ügyfél kérheti a termék ekvivalens értékének visszatérítését vagy a megfelelőnek való cserét.
17.4. A termékeket csak abban a csomagolásban lehet visszaküldeni, amellyel szállították, és az összes dokumentummal együtt (felhasználói kézikönyv, számla, garancia).
17.5. A termékek visszaküldése csak a HYDROSYSTEMS S.R.L engedélyével történik, és a felek által megállapodott feltételek mellett. Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a termékek visszaküldését az alábbi helyzetekben:
     - Ön a jogi időn belül nem közölte a HYDROSYSTEMS S.R.L.-vel a termékek visszaküldésének szándékát;
     - A visszaküldött termékek csomagolása sérült;
     - A visszaküldött termékek sérültek, hibásak vagy kopás jeleit mutatják.
     - A visszaküldött termékek a szállítás során megsérültek. A visszaküldött termékek integritásának biztosítása a szállítás során a vevő kizárólagos felelőssége.
17.6. HYDROSYSTEMS S.R.L. díjat számíthat fel a használt, sérült, nem csomagolt termékek stb. visszaküldéséért az eredeti állapotba való visszatérésért, amelynek értéke a termék kezdeti értékének 0-50% -a lehet.
17.7. A fent említett termékek szállításának költsége a vásárló felelőssége.
17.8. A visszakűldés jóváhagyásának kéréséhez töltse ki az űrlapot (https://aicuce.hu/pages/politica-de-retururi-si-garantii)
18. A VISSZAVONÁS JOGA
18.1. A fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban a fogyasztónak 14 napos határidő van arra, hogy elálljon a távollevők közötti vagy az üzlethelyiségen kívüli szerződésekről, anélkül, hogy indokolnia kellene az elállási döntést, és a törvényben kifejezetten meghatározottaktól eltérő költségek felszámolása nélkül: a termékek szállításának költsége, ha a fogyasztó más szállítást választott, ha az eladó által kínált szabvány; a termékek visszaküldésének költségei; a termékek értékének csökkentése, kezelésük eredményeként, stb.
18.2. Az elállási idő a termék Ügyfél részére történő kiszállításának napjától számított 14 nap.
18.3. Az elállási jogának gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozat segítségével tájékoztatnia kell minket a jelen szerződés elállásáról szóló döntéséről.
18.4. Ebben az értelemben értesítheti a Hydrosystems S.R.L-t a szerződés felmondásáról a következő módokon:
     18.4.1. telefonhívást kezdeményez a  +3630 7850 891 telefonszámra, majd e-mailt küld e tekintetben az alábbiak szerint;
     18.4.2. e-mailt küld az office@aicuce.hu címre;
     18.4.3. az e dokumentum mellékletében szereplő visszavonási formanyomtatvány kitöltésével. Az űrlapot kinyomtatják, kitöltik, aláírják, beolvassák és elektronikus úton elküldik az office@aicuce.hu címre; Használata azonban nem kötelező.
     18.4.4. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő az elállási határidő lejárta előtt elküldeni az elállási jog gyakorlásáról szóló közleményt.
18.5. A jelen Megállapodásból való kilépés esetén indokolatlan késedelem nélkül, mindenesetre a döntésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Öntől kapott összes kifizetést, kivéve a szállítási költségeket. 
18.6. Az összegeket ugyanolyan fizetési módszerrel visszatérítjük, mint amelyet az eredeti tranzakciónál használt. A visszatérítés eredményeként semmilyen díjat nem számítunk fel Önnek.
18.7. A fentiek ellenére a visszatérítést elhalaszthatjuk mindaddig, amíg az árut vissza nem kapjuk, vagy amíg nem igazolja, hogy visszatért az áru, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
18.8. Az árut visszajuttatja vagy kézbesíti, vagy átadja a Hydrosystems S.R.L. bármelyik munkahelyére vagy gyűjtőhelyére. Bukarestből vagy Petrozsényből, vagy az általunk küldött futárhoz, indokolatlan késedelem nélkül, és mindenesetre legfeljebb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor értesítették nekünk a jelen Szerződésről való visszavonást. A határidő akkor teljesül, ha az árut a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi.
19. A 14 napos határidő be nem tartása mentesíti az Eladót minden felelősség alól, és a szerződés továbbra is hatályba lép.
20. KÉNYSZERHELYZET
20.1. Egyik fél sem felel a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséért, ha az időben és / vagy megfelelő, részben vagy egészben történő teljesítés kényszerhelyzet következtében következik be. A kényszerhelyzet kiszámíthatatlan esemény, amelyet a felek nem tudnak befolyásolni, és amelyet nem lehet elkerülni.
20.2. Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, akkor mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a szerződés teljes megszűnéséről anélkül, hogy egyikük a másiktól kártérítést követelhetne.
21. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAL CÉLJA
21.1. Az Ügyfél által átadott és nyomon követett személyes adatok feldolgozásának célja a következő:
     21.1.1. rendelés és visszaküldés;
     21.1.2. a szerződéses partnerekkel való kapcsolat fenntartása számviteli célokra;
     21.1.3. marketing tevékenység optimalizálása (információk a termékekről és szolgáltatásokról, promóciós ajánlatok vagy a hírlevél feliratkozásához);
     21.1.4. a rendelés teljesítésével kapcsolatos kérelmek megoldása;
     21.1.5. marketing kommunikáció;
     21.1.6. számlavezetés az online platformon belül;
     21.1.7. statisztikai célok;
     21.1.8. visszajelzés a nyújtott szolgáltatásokról.
21.2. Általános szabály, hogy ezeket a személyes adatokat közvetlen marketing célokra csak az Ön beleegyezésével és a kommunikációs csatornák (e-mail, sms, stb.) Felhasználásával kezelik, amelyeket Ön megadott a hozzájáruláskor. Ilyen körülmények között fontos tudni, hogy marketing célokra felhasználjuk az Ön hozzájárulását annak visszavonásáig, az ilyen típusú hozzájárulás bármikor visszavonható.
22. ALKALMAZANDÓ JOG - JOGHATÓSÁG
22.1. Ez a megállapodás a román jog hatálya alá tartozik. Az eladó és az ügyfél közötti esetleges vitákat békés úton rendezik, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat az eladó székhelyén működő román bíróságok rendezik.
22.2. Figyelembe véve a 10/2004 / EU rendelet rendelkezéseit 524/2013 / EU a fogyasztói jogviták online rendezéséről és az 1814/2004 / EK rendelet módosításáról. A 2006/2004 / EK és a 2009/22 / EK irányelv lehetővé teszi a lehetséges viták peren kívüli rendezését az európai online vitarendezési platformon (SOL platform), az Európai Bizottság által létrehozott digitális eszköz segítségével, amely megkönnyíti a viták rendezését. független, pártatlan, átlátható, hatékony, gyors és méltányos, bíróságon kívüli vitarendezés az Unió területén lakóhellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti online szolgáltatások adásvételi vagy értékesítési szerződéseiből fakadó szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatban. Ebben az értelemben a következő link használható a SOL platformon: ODR.
23. INFORMÁCIÓK A HULLADÉKOKROL ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZVA (DEEE)
23.1. Az eladó kötelessége felelősségteljesen viselkedni a környezettel szemben, biztosítva az Ügyfeleket, hogy mindennap erőfeszítéseket teszünk a hulladékokról szóló, 2012. július 4-i 2012/19 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv céljainak és rendelkezéseinek teljesítése érdekében, elektromos és elektronikus berendezések gyártására vonatkozóan. Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy az elektromos és elektronikus hulladékok tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre, ha nem külön gyűjtik azokat.
23.2. Tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (2012. július 4.) szóló 2012/19 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseire, a következőket kell figyelembe venni:
     23.2.1. Az ügyfelek kötelezettsége, hogy ne dobják az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait válogatás nélküli kommunális hulladékként, és ezeket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön gyűjtsék;
     23.2.2. e hulladék összegyűjtését a DEEE nyilvános gyűjtőszolgálatán keresztül, a DEEE gyűjtésére felhatalmazott gazdasági szereplők által szervezett gyűjtőközpontokon keresztül végzik.
23.3. A szimbólum, amely azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket külön gyűjtik, a kerekes keresztezett kukát ábrázolja, az ikon pedig azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad keverni a háztartási hulladékokkal, és hogy azok külön gyűjtés tárgya.
24. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24.1. HYDROSYSTEMS S.R.L. fenntartja a jogot arra, hogy ezen rendelkezésekben, valamint a weboldalon / annak szerkezetében / szolgáltatásában és a tartalomban bekövetkező bármilyen változtatást az Ügyféllel való előzetes értesítés nélkül módosítsa.
24.2. A Általános Szerződési Feltételek rendelkezésein belül a HYDROSYSTEMS S.R.L. semmilyen okból nem tehető felelőssé a webhelyen tapasztalható hibákért, ideértve a webhely adminisztrátora által nem elvégzett változtatásokat, beállításokat stb.
24.3. HYDROSYSTEMS S.R.L. fenntartja a jogot, hogy bármilyen jellegű reklámbannereket és / vagy linkeket tegyen a weboldal bármely oldalára, a hatályos jogszabályok betartásával.
25. KAPCSOLATOK
Abban az esetben, ha kérdései, kiegészítő információk iránti kérelmek merülnek fel a www.aicuce.HU weboldal tartalmával, a Felhasználási feltételekkel, valamint a HYDROSYSTEMS SRL által eladásra felkínált termékekkel, garantáljuk a teljes rendelkezésre állást telefonon a +3630 7850 891 telefonszámon. 8:00-16:00 intervallumban, valamint e-mailben az office@aicuce.hu címen.