Ugrás a tartalomra

Személyes adatok védelme

A HYDROSYSTEMS S.R.L SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ POLITIKÁJA
Tartalom

1. Bevezetés....................................................................................................... 2
    1.1. A személyes adatok kezelője, veled kapcsolatban ................................. 2
    1.2. Kire vonatkozik az adatvédelmi politika?................................................. 2
    1.3. Definíciók................................................................................................. 2
2. Az általunk feldolgozott adatkategóriák.......................................................... 3
3. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait...................................................... 3
4. A személyes adatok tárolásának formája....................................................... 3
5. Az adatfeldolgozás célja................................................................................. 4
6. Kinek adjuk ki az Ön adatait ...........................................................................4
7. Az a személyes adatok tárolásának időtartama............................................. 4
8. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai................................. 5
9. A személyes adatok biztonsága..................................................................... 7
10. Fizikai adatbiztonsági intézkedések............................................................. 7
11. Minimális biztonsági intézkedések, amelyeket az alkalmazottak, az adminisztrátor, valamint a személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult összes többi személy alkalmaznak: ...................................................................8
12. Biztonsági sérülések ....................................................................................8
13. A jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása.............................................. 8
14. Változások.................................................................................................... 9
1.Bevezetés
A személyes adatok bizalmas kezelése a HYDROSYSTEMS S.R.L társaság egyik fő problémája. Biztosítani akarjuk a legmagasabb szintű titoktartást és átláthatóságot a jelenlegi tevékenységünk során feldolgozott személyes adatok tekintetében.

Mivel a tevékenység végzése során szükség van egy személyes adat sorozatának feldolgozására, amelynek előre meghatározott pontja van a tevékenységünk tárgyát illetően, biztosítékokat kívánunk nyújtani arra, hogy a feldolgozásra a személyes adatok átláthatóságának és biztonságának alapelveivel összhangban kerül sor. Ennek az adatvédelmi politikának az a célja, hogy segítsen megérteni, milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük azokat és mit csinálunk velük.

Kérjük, olvassa el a dokumentumban szereplő információkat, mivel azok kifejezik a társaság személyes adatok feldolgozására vonatkozó irányelveit.
1.1. A személyes adatok kezelője veled kapcsolatban
Az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatos személyes adatok kezelője a HYDROSYSTEMS S.R.L., Livezeni székhelyű cég. 100 Szám, Petrozsény, Hunyad megye.

1.2. Kire vonatkozik ez az adatvédelmi politika?

Ez az adatvédelmi politika az alábbiak személyes adatainak feldolgozására vonatkozik:
Webhelyünk látogatói és felhasználói, amelyek elérhetők a www.aicuce.ro weboldalon

Ez az Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik webhelyünk azon látogatóira, akik ugyanakkor a cégünk Ügyfelének minõségével is rendelkeznek.
Ha van ilyen minősége, kérjük, olvassa el a következő adatvédelmi irányelveket.
Definíciók
a) "személyes adatok": bármely információ azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett"); az azonosítható természetes személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen olyan azonosító elemre hivatkozva, mint például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító vagy egy vagy több számos sajátos elem, amely jellemző a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására;
b) "feldolgozás": minden olyan művelet, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken hajtanak végre automatizált eszközökkel vagy anélkül, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítása, kibontása, felhasználása, felhasználása, közzététele továbbítás, terjesztés vagy más módon elérhetővé tétele, összehangolása vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése révén;
c) "üzemeltető": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely önmagában vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy annak kijelölésére vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós vagy a nemzeti jog határozhatja meg.
2. Az általunk feldolgozott adatkategóriák
Az Ön személyes adatait akkor gyűjtjük és dolgozzuk fel, amikor velünk kapcsolatba lépnek: például az Ön által nekünk megadott információk a fent említett honlapunkon található űrlap kitöltésével, egy találkozó ütemezésére vagy a velünk való kapcsolattartásra, telefonon, e-mailben vagy más módon) vagy az Ön által megadott információk, ha feliratkozik szolgáltatásainkra vagy más társadalmi kommunikációs tevékenységekre webhelyünkön. A nekünk megadott információk között szerepelhet a neve, e-mail címe, telefonszáma és egyéb adatai.

Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel rólad érzékeny személyes adatokat (például a faji vagy etnikai származásra, a politikai véleményekre, a vallási felekezetekre vagy a filozófiai meggyőződésre, az egészségre, a nemi életre vagy a szexuális irányultságra vonatkozó információkkat). Ha Ön önként megadja nekünk személyes adatait (ideértve az érzékeny személyes adatokat) a weboldalunkkal való kapcsolatfelvétel során, vagy telefonon, e-mailben vagy bármilyen más módon, velünk való levélváltás útján, saját akarata alapján és nem kérésünkre, akkor töröljük az ilyen személyes adatokat rendszerünkből, ha nem gondoljuk, hogy feldolgozásuk legitim célból szükséges, kivéve ha ezeket az adatokat nyilvánossá tették (például egy üzenőfalat, amely a nyilvánosság számára látható), ebben az esetben csak akkor töröljük ezeket az adatokat a weboldalunkon, ha a törvény előírja, vagy ha nem akarjuk megőrizni.
Jogalap: az Üzemeltető jogos érdeke, hogy folyamatosan továbbfejlesztett szolgáltatásokat nyújtson a webhely felhasználói számára, és adott esetben az érintett hozzájárulása (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontja).
3. Hogyan gyűjtjük a személyes adatait
Személyes adatait, nevét, vezetéknevét, e-mail címét stb., közvetlenül öntöl gyűjtjük, amikor például kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, és információt kér az általunk nyújtott szolgáltatásokról és termékekről vagy ha feliratkozik hírlevelünkre.
4. A személyes adatok tárolásának formája
Webhelyünk felhasználói személyes adatait, elektronikus formában tároljuk a belső szervereken keresztül.
5. Az adatfeldolgozás célja
A hírlevél szolgáltatásának adatai: Ha megadja adatait, hogy kihasználhassa hírlevelünk szolgáltatásait, az Üzemeltető az Ön adatait csak közvetlen marketing üzenetek küldésére használja fel.
Közvetlen marketing tevékenységek révén naprakészen tudjuk tartani termékeinket, szolgáltatásainkat és kampányainkat, tiszteletben tartva a hatályos jogszabályokat. Az adatok használata leáll, amint lemond a hírlevél szolgáltatásról. A hírlevél szolgáltatásból bármikor és ingyenesen leiratkozhat: feliratkozás az "Előfizetések" szakaszra, a hírlevél "Leiratkozás" opciójának ellenőrzése vagy e-mail küldése az office@aicuce.hu címre a felmondás kérésére.
Adatok az Üzemeltető egyik képviselőjével való találkozásra: Ön által az értekezlet felállításához megadott adatokat csak erre a célra használják fel, hacsak nem adtad beleegyezésed a marketing célú felhasználásukhoz, vagy az adatokat más célokra használják fel (például a berendezések adásvételi szerződésének megkötésére és végrehajtására).
Személyes adatait különféle műszaki, adminisztratív és működési okokból dolgozzuk fel, például annak érdekében, hogy a tartalmat a lehető leghatékonyabban jelenítsük meg az Ön számára; weboldalunk fejlesztése, ideértve annak funkcionalitását; weboldalunk adminisztrációjához; reklámozásra és marketingre, ideértve a meghatározott marketing célokat is, hogy olyan tartalmat biztosítsunk, beleértve a személyre szabott tartalmat is, amely nagyobb érdeklődésre számíthat Önnek, és részeként weboldalunk biztonságos megőrzése érdekében tett erőfeszítéseink részeként.
6. Kinek adjuk ki az Ön adatait
Általános szabály, hogy az Ön által weboldalunk felhasználóiként megadott információkat nem szabad közzétenni. Előfordulhatnak azonban olyan helyzetek, amikor ezt meg kell tennünk, például állami hatóságok, intézmények és szervek, ha az adószabályokkal vagy bármely más alkalmazandó rendelettel összhangban megkövetelik tőle ezt.

Ugyanakkor a társaságnak joga van jóhiszeműen személyes adatokat vagy egyéb információkat közzétenni, ha szükségesnek tartjuk a felelősségre vonatkozó óvintézkedések megtételét, megvédjük magunkat vagy másokat a csalárd, visszaélésszerű vagy illegális felhasználástól, nyomozást és megvédjük magunkat bármely harmadik fél igényeivel vagy igényeivel szemben, hogy megvédjük szolgáltatásaink biztonságát vagy integritását, valamint a szolgáltatások rendelkezésre bocsátásához használt bármilyen eszközt vagy felszerelést; tulajdonjogaink vagy más jogaink védelme, valamint mások biztonsága vagy a szerződések végrehajtása érdekében.
7. A személyes adatok tárolásának időtartama
Webhelyünk felhasználójaként az Ön adatait a kérelemről való tájékoztatás / megoldás befejezéséig tárolják, kivéve, ha a törvény előírja bizonyos adatok hosszabb ideig történő tárolásának kötelezettségét. Ugyanakkor tárolásra kerülhetnek a marketing és a reklámtevékenység folytatása érdekében, amíg a felszólalási jog gyakorlásához nem kerül sor.
A személyes adatokat megsemmisítjük, amikor azok már nem felelnek meg a feldolgozás céljának, garantálva ezzel a folyamat biztonságát.
8. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai
Az adatvédelmi általános rendeletben foglaltakkal összhangban. 679/2016, a következő jogokkal rendelkezik:
a) Információhoz való jog - az üzemeltető személyéről való tájékozódás joga - a HYDROSYSTEMS S.R.L., az adatfeldolgozás célja, az adatfogadók vagy az adatfogadók kategóriái, a GDPR által biztosított jogok fennállása és a jogok gyakorlásának feltételei.
b) A hozzáférés joga - jog kérésre és díjmentesen megszerezheti tőlünk a tény megerősítését, hogy az Önre vonatkozó adatok feldolgozása megtörténik, vagy az adatokhoz való hozzáférés joga, kivéve ha ezek a kérelmek ismétlődőek vagy nyilvánvalóan rosszhiszeműen tették;
c) A helyesbítéshez való jog - kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését.
d) Az adatok törlésének joga („az elfelejtéshez való jog”) - az adatok törlésére akkor kerülhet sor, amikor a feldolgozás nem volt törvényes, vagy más, a törvény által előírt esetekben (például amikor az adatokra már nincs szükség a célhoz amelyeket feldolgoztak). Az adatok törlésére azonban nem kerülhet sor, ha a feldolgozásra törvény szerint kerül sor;
e) A feldolgozás korlátozásának joga - kérhető a feldolgozás korlátozása abban az esetben is, ha vitatja az adatok pontosságát, valamint a törvény által előírt egyéb esetekben;
f) Tilos a kifogás - az a tény, hogy kifogásolható, hogy megalapozott és jogszerű okokból bármikor kifogásolja az Ön adatainak feldolgozását, kivéve, ha ellentétes jogi rendelkezések vannak érvényben, vagy ha a feldolgozás jogos érdekén alapszik;
g) Az adatok hordozhatóságához való jog - a személyes adatokat, amelyeket megadtál nekünk, automatikusan elolvasható formátumban is megkaphatja, vagy kérheti az adatok továbbítását egy másik szolgáltatóra.
h) Panasz benyújtásának joga - panaszt nyújthat be a személyes adatai feldolgozásának módjáról a személyes adatok feldolgozásának felügyeletével foglalkozó nemzeti hatóságnál, vagy fordulhat a bíróságokhoz.
i.) A hozzájárulás visszavonásának joga - ha az adatfeldolgozás alapja a hozzájárulás, tájékoztatjuk Önöket, hogy ezt a hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni. A beleegyezés visszavonása csak a jövőben lép hatályba, a visszavonás előtt végzett feldolgozás érvényes. Ha azonban az adatfeldolgozás a szolgáltatásnyújtáshoz kötelező, és ez más jogi rendelkezések alapján is elvégezhető, a HYDROSYSTEMS S.R.L. folytatja az ilyen feldolgozást, és értesíti az érintetteket.
j. Az automatikus döntésekkel kapcsolatos további automatikus vagy profilozó döntésekkel szembeni jog - az kizárólag a személyes adatok feldolgozása alapján elfogadott, joghatásokat okozó határozat visszavonásának, visszavonásának vagy újraértékelésének kérésére és megszerzésére való jogosultság, automatikus eszközök, amelyek célja a személyiség egyes szempontjainak, például a szakmai kompetencia, a hitelesség, a viselkedés vagy adott esetben más hasonló szempontok értékelése;
Ha a fent említett jogait kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot keltezéssel és aláírással ellátott írásbeli kérelemmel, címzettje: Hunyad megye, Petrozsény, Livezeni utca. 100 Szám vagy e-mailen az office@aicuce.hu címre (letöltheti a jelentkezési űrlapokat a weboldalon a Személyes adatok védelme szakaszban, vagy megtalálhatja azokat a cég székhelyén).

Amennyiben jogait gyakorolja, lehetséges, hogy a HYDROSYSTEMS S.R.L. kérje meg, hogy igazolja személyazonosságát személyazonosító okmány vagy bármilyen egyéb információ közlésével, amely a kérelmező előzetes ellenőrzési eljárásához szükséges, adataink biztonságával és titkosságával kapcsolatos jogi kötelezettségekkel összhangban.
A HYDROSYSTEMS S.R.L. vállalja, hogy minden beérkezett kérelmet vagy panaszt megvizsgál, és ésszerű határidőn belül válaszol, hogy megfeleljen a vonatkozó jogi rendelkezéseknek.
Ugyanakkor az alábbiakban bemutatjuk az említett jogokkal kapcsolatos kérelmekre adott válaszadási határidőket:

Kérés az érintett személytöl

Válaszadási határidő

Tájékoztatás joga

1. Az adatok gyűjtésének időpontjában
2. Legkésőbb egy hónapon belül - ha a személyes adatokat nem az érintett adja meg

Hozzáférési jog

Egy hónap

A helyesbítés joga

Egy hónap

A törlés joga

Indokolatlan késedelem nélkül

A feldolgozás korlátozásának joga

Indokolatlan késedelem nélkül

A hordozhatósághoz való jog

Egy hónap

A kifogás joga

A kifogás észrevételekor

Az a jog, hogy automatikus döntéseket ne vegyen igénybe, vagy automatikus döntésekhez kapcsolódó további profilok ne kerüljenek meghatározásra

Nincs meghatározva - nem korlátozható a tevékenység sajátosságaira tekintettel

 

A személyes adatok feldolgozásának felügyeletével foglalkozó nemzeti hatósághoz történő értesítés / panasz benyújtása érdekében a kapcsolattartási adatok a következők:
Webhely: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Cím: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 1. ágazat, 010336 irányítószám, Bukarest, Románia
Vezetékes: + 40.318.059.211, + 40.318.059.212
Elnöki Hivatal +40.318.059.220; Fax + 40.318.059.60

 9. A személyes adatok biztonsága
A feldolgozott adatok védelme érdekében a legmagasabb szintű előírásokat követjük, mind a nekünk történő továbbítás során, mind ezen idő után.
E célból technikai biztonsági irányelveket és eljárásokat fogadtunk el a személyes adatok védelme érdekében a birtokában lévő személyes adatok elvesztése, jogosulatlan felhasználása, megsemmisítése, megváltoztatása, jogosulatlan módosítása, nyilvánosságra hozatala vagy jogosulatlan hozzáférése és bármilyen más formája illegális feldolgozása ellen. 

A biztonság garantálása érdekében általánosságban megemlítjük a biztonsági módszereket:
• A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott és csak azok számára engedélyezett, akiknek törvényes joga van azok felhasználására, és akik kötelesek az adatok titkosságát biztosítani.
• A hozzáférést a személyes adatokat tároló területekhez vagy terekhez olyan fizikai eszközökkel kell biztosítani, amelyekhez csak a vállalat által kijelölt személyek férhetnek hozzá (lakattal, központi kulcsrendszerrel zárolva) vagy elektronikus, illetve tűzfalakkal, és jelszó és egyéb hozzáférési és hitelesítési vezérlők.
• Bizonyos esetekben az adatok álnévének, titkosításának és névtelenítésének technikáit is igénybe vehetjük azért, hogy megvédjük őket.
• Azok a munkavállalók, akik személyes adatokkal vagy ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokkal érintkeznek, nem élvezhetik ezeket az adatokat harmadik fél számára.

10. Fizikai adatbiztonsági intézkedések
• Védelem a fizikai adatok károsodása ellen - pl. tűz, árvíz, vandalizmus;
• A személyes adatok tárolására szolgáló helyekbe csak a felhatalmazáson alapuló személyek férhetnek hozzá a munkaleíráson keresztül;
• A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a hozzáférés-ellenőrzések által védett területre fogjuk helyezni;

11. Minimális biztonsági intézkedések, amelyeket az alkalmazottak, az adminisztrátor, valamint a személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult összes többi személy alkalmaznak:
• magas szintű (számokból, betűkből és szimbólumokból álló) védelemmel rendelkező jelszó használata;
• a jelszó más személyek számára történő nyilvánosságra hozatalának tilalma, illetve a szolgáltatás igénybevétele céljából több személy számára a számla használatának tilalma;
• A jelszó fizikai és / vagy elektronikus formában történő mentésének tilalma;
• Minden számítógépet, laptopot vagy eszközt, amelyet felügyelet nélkül hagynak, le kell választani a hálózatról, blokkolni vagy le kell állítani.
• Ha a számítógépet nem használjuk, a képernyőn nem jelenhet meg olyan információ, mint a bejelentkezési felhasználónév vagy jelszó;
• A belépés tilalma olyan területeken, amelyekre nincs engedély;
• Az adatok fizikai biztonságának ellenőrzése alkalmazás zárolásával, zárolásával; az elektronikus úton tárolt adatok biztonságának ellenőrzése a számítógép felügyelet nélküli hagyása mellett, jelszó felhasználásával, a jelen irányelvnek megfelelően;
• Mindenkinek van egy felhasználója és egy külön jelszava a bejelentkezéshez (ezeknek az adatoknak minden műveletnél különnek kell lenniük: pl. A számítógép indításához használt jelszónak különböznie kell az adatbázishoz való hozzáféréshez szükséges jelszavadtól);
• Minden 3 havonta kicseréljük az összes jelszót.

Ezen követelmények be nem tartása a társaság fegyelmi eljárást vonhat maga után a bűnösökkel szemben.

Az elektronikus vagy fizikai továbbítás vagy tárolás egyetlen módja sem 100% -ban biztonságos. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait veszélyeztette, lépjen kapcsolatba velünk írásbeli székhelyünk címén, Petrozsény, Livezeni utca. 100 Szám, Hunyad megye.
Ha a biztonsági rendszer megsértéséről tudomást szerez, akkor a hatályos jogszabályokkal összhangban mind a hatóságot, mind a hatóságokat értesítjük, legfeljebb 72 órán belül, amelyen belül közöljük a biztonsági eseményekkel kapcsolatos releváns információkat. .

12. Biztonsági jogsértések
Mivel társaságunk politikája tisztességes és tiszteletben tartja az arányosság elvét, amikor megvizsgáljuk azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kell tennünk a biztonsági esemény által érintett emberek tájékoztatása érdekében, amelyek valószínűleg veszélyeztetik jogaikat és személyek szabadságát, sértés esetén értesítjük mind a Felügyeletet, mind az érintett személyt vagy személyeket erről a jogsértésről.

13. A jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása
Adatvédelmi irányelveink a társaságunk által kínált összes szolgáltatásra vonatkoznak.

14. Változtatások
Adatvédelmi politikánk időről időre megváltozhat, de vállaljuk, hogy kifejezett hozzájárulása nélkül nem csökkentjük a változások alapján fennálló jogait.

A titoktartási politika minden változását látható helyekre tesszük, hogy a frissítéseket könnyen azonosítani lehessen, és azok tartalma olvasható legyen. A jelen adatvédelmi politika korábbi verzióit az elektronikus archívumban is tároljuk, hogy Ön bármikor felülvizsgálhassa azokat egy egyszerű kéréssel.

HYDROSYSTEMS S.R.L.